સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

October 30, 2020

Std 9 to 12 gujarati medium new syllabus 2020-'21

આ અભ્યાસક્રમ ફક્ત  વર્ષ 2020-'21 માટે જ છે . ધોરણ 9 થી 12 માં નીચે મુજબ pdf બહાર આવેલ હતી. પરંતુ પછી અમુક વિષયમાં સુધારા થયેલ ફાઈનલ ફા...

ધોરણ ૧ થી ૮ ના બાળકોને વેકેશન દિવાળી ગૃહકાર્ય માટે ઉપયોગી ફાઇલો.

Diwali Best Homework  દિવાળી હોમવર્ક માટે નીચેની ત્રણ સરળ ફાઈલો. અત્યારે કોરોના મારી ચાલી રહી છે ત્યારે ઘરે બેઠા કાર્ય કરી રહેલા બાળકો દિવાળ...
October 27, 2020

ધોરણ 10 અને 12 માં 80 ટકા સાથે પાસ કરેલ વિદ્યાર્થીઓ માટે શિષ્યવૃત્તિ યોજના (Yuva Swavalamban Yojana)

ધોરણ 10માં કે 12માં ગયા વર્ષે 80% કે વધુ આવ્યા હોય તેના માટે શકોલરશીપ..... પરિસ્થિતિને કારણે અત્યારે બાળકો ઘરે છે છતાં ધોરણ 10 ની અંદર અભ્યા...
October 25, 2020

નેશનલ કમ મેરીટ ની પરીક્ષા ધોરણ 8 ના બાળકો માટે શિષ્યવૃતિ.

અહિંથી તમે દરરોજ ઓનલાઇન પ્રસારિત થતા NMMS પરીક્ષા તૈયારી વિડીયો જોઇ શકસો. આ લીંક સેવ રાખો.  એન.એમ.એમ.એસ. પ્રાસ્તાવિક   વિડીયો    | માર્ગદર્શ...
October 21, 2020

તમામ ગુજરાતી સમાચાર પત્રો અને મેગેઝીન તેમજ અંકો...

અત્યારના સમયની અંદર સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરવા માટે લેટેસ્ટ ન્યુઝ મેં ખૂબ જ જરૂર હોવાથી દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો મેગેઝીન અને છાપાં ઉ...
Powered by Blogger.