સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

નેશનલ કમ મેરીટ ની પરીક્ષા ધોરણ 8 ના બાળકો માટે શિષ્યવૃતિ.

October 25, 2020
અહિંથી તમે દરરોજ ઓનલાઇન પ્રસારિત થતા NMMS પરીક્ષા તૈયારી વિડીયો જોઇ શકસો. આ લીંક સેવ રાખો. 


NMMS પરીક્ષા સંકલ્પના | શ્રી રાજેન્દ્ર જોષી  

 NMMS BOOK ➽ DOWNLOAD


NMMS OLD PAPER


NMMS PAPER-2011 ➽ DOWNLOAD

NMMS PAPER-2012 ➽ DOWNLOAD

NMMS PAPER-2013 ➽ DOWNLOAD

NMMS PAPER-2014 ➽ DOWNLOAD

NMMS PAPER-2015 ➽ DOWNLOAD

NMMS PAPER-2016 ➽ DOWNLOAD

NMMS PAPER-2017 ➽ DOWNLOAD

NMMS PAPER-2018 ➽ DOWNLOAD

NMMS PAPER-2019 ➽ DOWNLOAD  

                          સોલ્યુસન ➽ DOWNLOAD

N.M.M.S. પરીક્ષા ની તૈયારી માટે પ્રેકટીસ પેપર્સ free.

➤Practice Paper-1, NMMS 
Click Here
➤Practice Paper-2, NMMS 
Click Here
➤Practice Paper-2, NMMS 
Click Here
➤Practice Paper-4, NMMS 
Click Here
➤Practice Paper-5, NMMS 
Click Here
➤Practice Paper-6, NMMS 
Click Here
➤Practice Paper-7, NMMS 
Click Here
➤Practice Paper-8, NMMS 
Click Here
➤Practice Paper-9, NMMS 
Click Here
➤Practice Paper-10, NMMS 
Click Here
➤Practice Paper-11, NMMS 
Click Here
➤Practice Paper-12, NMMS 


No comments:

Thanks

Powered by Blogger.