સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

Std 8 All Subject and chapter : Animation Videos and સ્વ-અધ્યયનપોથી ધોરણ ૮

  પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ કરો. Click here
ધોરણ 8 સ્વ-અધ્યયનપોથી

સેમેસ્ટર ૧ 
Maths

સેમેસ્ટર  ૨
Maths    
English   

STD-8 Science

Animation Videos


No. Chapter Name Course Link
1 પાક ઉત્પાદન અને વ્યવસ્થાપન  View Course
2 સુક્ષ્મા જીવો : મિત્ર અને શત્રુ View Course
3 સંસલેષીત (કુત્રિમ) રેષાઓ અને પ્લાસ્ટિક View Course
4 પદાર્થો: ધાતુ અને અધાતુ View Course
5 કોલસો અને પેટ્રોલિમ View Course
6 દહન અને જ્યોત View Course
7 વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓ નું સંરક્ષણ View Course
8 કોષ: રચના અને કાર્યો View Course
9 પ્રાણીઓ માં પ્રજનન View Course
10 તરુણાવસ્થા તરફ View Course
11 બળ અને દબાણ View Course
12 ઘર્ષણ View Course
13 ધ્વનિ View Course
14 વિદ્યુતપ્રવાહ ની રાસાયણિક અસરો View Course
15 કેટલીક કુદરતી ઘટનાઓ View Course
16 પ્રકાશ View Course
17 તારાઓ અને સૂર્યમંડળ View Course
18 હવા અને પાણી નું પ્રદુશન View Course


STD 8 Mathematics animation Videos


No. Chapter Name Course Link
1 સામેય સંખ્યાઓ  View Course
2 એક ચલ સુરેખ સમીકરણ  View Course
3 ચટુસ્કોન ની સમજ  View Course
4 પ્રાયોગિક ભૂમિતિ  View Course
5 માહિતી નું નિયમન  View Course
6 વર્ગ અને વર્ગમૂળ  View Course
7 ઘન અને ઘનમૂળ  View Course
8 રાશિઓ ની તુલના  View Course
9 બૈજિક પદાવલિઓ અને નિત્યસમ  View Course
10 ઘનાકારો નું પ્રત્યક્ષીકરણ  View Course
11 માપન  View Course
12 ઘાત અને ઘાતાંક  View Course
13 સમપ્રમાણ અને વ્યસ્ત પ્રમાણ  View Course
14 અવયવિકારણ  View Course
15 આલેખ નો પરિચય  View Course
16 સંખ્યા અને રમત  View Course


: Std 3 to 8 : 
:: All Subject and chapter ::

Animation Videos 
and 
સ્વ-અધ્યયનપોથી
નેશનલ કમ મેરીટ ની પરીક્ષા ધોરણ 5 ના બાળકો માટે શિષ્યવૃતિ માટે વધુ જાણો.

Std 9 to 12 gujarati medium new syllabus 2020-'21

તમારા વિદ્યાર્થી મિત્રોને શેર કરજો હો....

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.