સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

ગુજરાત વર્ચ્યુઅલ શાળા* ની ઓનલાઇન ક્લાસની પરીક્ષા.*💥👨🏻‍💻ગુજરાત વર્ચ્યુઅલ શાળા* ની ઓનલાઇન ક્લાસની આજે પરીક્ષા.


 - *ધોરણ 9 થી 12 માટે..*


● સમગ્ર શિક્ષા, ગુજરાતના હોમલર્નિંગ કાર્યક્રમ અંતર્ગત *ગુજરાત વર્ચ્યુઅલ શાળા* ની ઓનલાઇન ક્લાસની *(ધોરણ 9 થી 12)* ની *આજરોજ* પરીક્ષા લેવામાં આવનાર છે. 


*ધોરણ 9-10 ની પરીક્ષા ઓનલાઈન આપવાની લીંક👇*

✍🏻ઓનલાઇન ટેસ્ટ આપવા માટે અહિં ક્લીક કરો

 

*▪️ધોરણ-12*


*EXAM LINK (આ લીંક પરીક્ષા માટે કાયમ એકજ રહેશે એટલે સ-

ના માટે નીચેની લિંક પરથી સંપૂર્ણ માહિતીનો વિડીયો જુવો.*_


✍🏻

WATCH VIDEO: 

HOW TO JOIN STD 9 TO 12 ONLINE TEST*📶તમામ વિદ્યાર્થીઓને આ મેસેજ મોકલાવો.. કોઈ રહી ના જાય*IMPORTANT LINK:-


ઓનલાઇન ટેસ્ટ આપવા માટે અહિં ક્લીક કરો

 

કોઈ પણ ધોરણની કોઈ પણ એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર અને સોલ્યુશન ડાઉનલોડ કરો.

Download

STD 12 COMMERCE


ACCOUNT :-CLICK HERE

ECONOMICS :-CLICK HERE

STATISTICS:-CLICK HERE

B.A. :-CLICK HERE

GEOGRAPHY :-CLICK HERE

COMPUTER :-CLICK HERE

GUJARATI (F.L.) :-CLICK HERE

GUJARATI (S.L.) :-CLICK HERE

ENGLISH (F.L.) :-CLICK HERE

ENGLISH (S.L.) :-CLICK HERESTD 12 SCIENCE


MATHS :-CLICK HERE

BIOLOGY :-CLICK HERE

PHYSICS :-CLICK HERE

CHEMISSTRY :CLICK HERE

ENGLISH (F.L.) :-CLICK HERE

ENGLISH (S.L.) :-CLICK HERE

COMPUTER :-CLICK HERE

SANSKRIT :-CLICK HERE

GUJARATI (S.L.) :-CLICK HERE

HINDI (S.L.) :-CLICK HERESTD 12 ARTS


GUJARATI (F.L.) :-CLICK HERE

GUJARATI (S.L.) :-CLICK HERE

HINDI :-CLICK HERE

ENGLISH (F.L.) :-CLICK HERE

ENGLISH (S.L.) :-CLICK HERE

SOCIOLOGY :-CLICK HERE

PSYCHOLOGY :-CLICK HERE

HISTORY :-CLICK HERE

LOGIC :-CLICK HERE

GEOGRAPHY :-CLICK HERE

COMPUTER :-CLICK HERE

ITIHES :-CLICK HERE

SANSKRIT :-CLICK HERESTD 10 All Subject


Click HERE


ધોરણ 9 થી 12

માસવાર અભ્યાસક્રમ 2020-'21

Download


વર્ષ : 2020-'21 માટે ઘટાડેલ અભ્યાસક્રમ

Downloadકોઈ પણ ધોરણની કોઈ પણ એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર અને સોલ્યુશન ડાઉનલોડ કરો.


Download
કોઈ પણ ધોરણની કોઈ પણ વિષયના હોમ learning વિડિયો જુઓ.


Open
ધોરણ 1 થી 2 માસવાર

 અભ્યાસક્રમ 2020-'21

Downloadધોરણ 3 થી 8 માસવાર

 અભ્યાસક્રમ 2020-'21

Download

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.