સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

ધોરણ 1 થી 12 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ GCERT Dɪɢɪᴛᴀʟ Dᴇsᴋ*💥 ધોરણ 1 થી 12 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ GCERT  Dɪɢɪᴛᴀʟ Dᴇsᴋ*


*⇛*  https://njtrust.org/njctdesk/gcert.html

*⇛* ધોરણ 1 થી 12 આર્ટસ, કોમર્સ અને સાયન્સ નું ગુજરાતી/અંગ્રેજી માધ્યમનું સ્ટડી મટીરીયલ્સ Video

*⇛* Assignment

*⇛* Mock Test અને બીજું ઘણું બધું

*⇛* https://njtrust.org/njctdesk/gcert.html

👍🏽શિક્ષક - વિદ્યાર્થી - વાલી કોઇ પણ Register થઇ શકે છે

  

*તદ્દન ફ્રી....*


👉🏾કઈ રીતે રજીસ્ટ્રેશન કરવું?

👉🏾કઈ રીતે લોગીન થવું?

👉🏾GCERT Digital Deskનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો? 


*💡તમામ બાબતો જાણવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો...*

*https://njtrust.org/njctdesk/gcert.html*


*🔋આ લીંક શક્ય તેટલા વધારે શિક્ષકો, વાલીઓ અને બાળકો સુધી પહોંચે તેવા પ્રયાસો કરવા, જેથી બાળકો ઘેર બેઠા સરળતાથી અભ્યાસ કરી શકે..*

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.