સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

Std 10 maths all chapter material ધોરણ 10 ગણિત

December 14, 2020
નમસ્કાર વાલા મિત્રો આજે ધોરણ 10 ની અંદર બોર્ડની પરીક્ષા વખતે ઘણી વખત એવું બને છે કે ગણિતનું પેપર થોડું અઘરું હોય છે પરંતુ ગણિતને એકદમ સરળ બનાવવા માટે આજે તમારા માટે આ એક ખાસ પોસ્ટ બનાવી છે.

March - 2020 Paper Solution BelowNo comments:

Thanks

Powered by Blogger.