સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

STD 3 TO 8 ADHYAYN NISPATIO ( ધોરણ 3 થી 8 અધ્યયન નિષ્પતિઓ)

December 15, 2020


STD 3 TO 8 ADHYAYN NISPATIO 
( ધોરણ 3 થી 8 અધ્યયન નિષ્પતિઓ)  ધોરણ 3 થી 8 માસવાર

 અભ્યાસક્રમ 2020-'21

Downloadકોઈ પણ ધોરણની કોઈ પણ એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્ર અને સોલ્યુશન ડાઉનલોડ કરો.

Download
કોઈ પણ ધોરણની કોઈ પણ વિષયના હોમ learning વિડિયો જુઓ.

OpenNMMS માટે 20 ઓનલાઈન પ્રેક્ટીસ પરીક્ષા

લિન્કStandards 1 to 8 all poems


STANDARD 1 - ALL POEMS                                       
STANDARD 2 - ALL POEMS

STANDARD 3 - ALL POEMS                                            
STANDARD 4 - ALL POEMS                                            
STANDARD 5 - ALL POEMS                                            
STANDARD 6 - ALL POEMS                                            


STANDARD 7 -  ALL POEMS                                           
STANDARD 8  - ALL POEMS                                           


ધોરણ 1 થી 2 માસવાર

 અભ્યાસક્રમ 2020-'21

Download


ધોરણ 9 થી 12

માસવાર અભ્યાસક્રમ 2020-'21

Download

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.