સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

Std 5 All Subject and chapter : Animation Videos and સ્વ-અધ્યયનપોથી ધોરણ ૫પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ કરો. Click here

ધોરણ 5 સ્વ-અધ્યયનપોથી
અંગ્રેજી

પર્યાવરણ 

 


STD 5  Mathematics Animation VideosNo. Chapter Name Course Link
1 રાષ્ટીય ફળ કેરી  View Course
2 આકાર અને ખૂણા  View Course
3 કેટલા ચોરસ?  View Course
4 ભાગ અને પૂર્ણ  View Course
5 તે સરખું દેખાય છે?  View Course
6 તું મારો ગુણાંક, હું તારો અવયવ  View Course
7 રામે પેટર્ન જોઈ શકો છો? View Course
8 નકશા - આલેખન  View Course
9 ખોખા અને રેખા ચિત્ર  View Course
10 દસમો અને સો મોં ભાગ  View Course
11 ક્ષેત્રફળ અને પરિમિતિ  View Course
12 સ્માર્ટ ચાર્ટ્સ  View Course
13 ગુણાકાર અને ભાગાકાર ની રીતો  View Course
14 કેટલું મોટું? કેટલું ભારે ? View Course: Std 3 to 8 : 
:: All Subject and chapter ::

Animation Videos 
and 
સ્વ-અધ્યયનપોથી
નેશનલ કમ મેરીટ ની પરીક્ષા ધોરણ 5 ના બાળકો માટે શિષ્યવૃતિ માટે વધુ જાણો.

Std 9 to 12 gujarati medium new syllabus 2020-'21

તમારા વિદ્યાર્થી મિત્રોને શેર કરજો હો....

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.