સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

Std 6 All Subject and chapter : Animation Videos and સ્વ-અધ્યયનપોથી ધોરણ ૬

 પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ કરો. Click here

ધોરણ 6 સ્વ-અધ્યયનપોથી

સેમેસ્ટર ૧ 
Maths   
English   
Hindi

સેમેસ્ટર  ૨
Maths   
STD 6 Science Animation Videos

No. Chapter Name Course Link
1 ખોરાક ક્યાં થી મળે છે?  View Course
2 આહાર ના ઘટકો  View Course
3 રેશા થી કાપડ સુધી View Course
4 વસ્તુઓ ના જૂથ બનાવ  View Course
5 પદાર્થો નું અલગીકરણ  View Course
6 આપણી આસપાસ થતા ફેરફારો  View Course
7 વનસ્પતિ ની જાણકારી મેલાવિયે View Course
8 સરિસ નું હલનચલન  View Course
9 સજીવો અને તેમની આસપાસ  View Course
10 ગતિ અને અંતર નું માપન  View Course
11 પ્રકાશ, પડછાયો, અને પરાવર્તન  View Course
12 વિદ્યુત તથા પરિચય  View Course
13 ચુંબક સાથે ગમ્મત  View Course
14 પાણી  View Course
15 આપણી આસપાસ ની હવા  View Course
16 કચરા નો સંગ્રહ અને કચરા નો નિકાલ  View CourseSTD 6 Social Science Animation Videos

No. Chapter Name Course Link
1 ચાલો ઇતિહાસ જાણીયે  View Course
2 આદિમાનવ થી સ્થાયી જીવન ની સફર View Course
3 પ્રાચીન નાગરો અને ગ્રંથો  View Course
4. ભારત ની પ્રારંભિક  રાજ્ય વ્યવસ્થા  View Course
5. શાંતિ ની શોધ માં : બુદ્ધ અને મહાવીર  View Course
6, મૌર્ય યુગ : ચંદ્રગુપ્ત અને સમ્રાટ અશોક  View Course
7. ગુપ્તયુગ અને અન્ય શાસકો  View Course
8. ભારત વર્ષ ની ભવ્યતા  View Course
9. આપણું ઘર પૃથ્વી  View Course
10. પૃથ્વી ના આવરણો  View Course
11. ભૂમિ  સ્વરૂપો  View Course
12, નકશો સમજીયે  View Course
13. ભારત: ભૂપુષ્ઠ, આબોહવા, વનસ્પતિ અને વન્યજીવ  View Course
14. વિવિધતા માં એકતા  View Course
15, સરકાર  View Course
16. સ્થાનિક સરકાર  View Course
17. જીવન નિર્વાહ  View Course


STD 6 Mathematics Animation Videos

No.

Chapter Name

Course Link

1 સંખ્યા પરિચય View Course
2 પૂર્ણ સંખ્યાઓ  View Course
3 સંખ્યા સાથે રમત  View Course
4 ભૂમિતિ ના પાયા ના ખ્યાલો  View Course
5 પાયા ના આકારો ની સમજૂતી  View Course
6 પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ  View Course
7 અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ  View Course
8 દશાંશ સંખ્યાઓ  View Course
9 માહિતી નું નિયમન  View Course
10 માપન  View Course
11 બીજગણિત  View Course
12 ગુણોત્તર અને પ્રમાણ  View Course
13 સંમિતિ  View Course: Std 3 to 8 : 
:: All Subject and chapter ::

Animation Videos 
and 
સ્વ-અધ્યયનપોથી
નેશનલ કમ મેરીટ ની પરીક્ષા ધોરણ 5 ના બાળકો માટે શિષ્યવૃતિ માટે વધુ જાણો.

Std 9 to 12 gujarati medium new syllabus 2020-'21

તમારા વિદ્યાર્થી મિત્રોને શેર કરજો હો....

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.