સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

Std 7 All Subject and chapter : Animation Videos and સ્વ-અધ્યયનપોથી ધોરણ ૭
પાઠ્યપુસ્તકો ડાઉનલોડ કરો. Click here

ધોરણ 7 સ્વ-અધ્યયનપોથી

સેમેસ્ટર ૧ 

Maths 

સેમેસ્ટર  ૨

Maths  
English   

STD 7 Science Animation Videos


No. Chapter Name Course Link
1 વનસ્પતિ માં પોષણ  View Course
2 પ્રાણીઓ માં પોષણ  View Course
3 રેશા થી કાપડ સુધી  View Course
4 ઉષ્મા  View Course
5 એસિડ, બેઇઝ અને ક્ષાર  View Course
6 ભૌતિક અને રાસાયણિક ફેરફારો  View Course
7 હવામાન, આબોહવા અને આબોહવા ની સાથે પ્રાણીઓ નું અનુકૂલન  View Course
8 પવન, વાવાઝોડું અને ચક્રવાત View Course
9 ભૂમિ View Course
10 સજીવો માં શ્વસન View Course
11 પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિઓ માં વાહન View Course
12 વનસ્પતિ માં પ્રજનન View Course
13 ગતિ અને સમય View Course
14 વિદ્યુતપ્રવાહ અને તેની અસરો View Course
15 પ્રકાશ View Course
16 પાણી : એક અમૂલ્ય સ્ત્રોત  View Course
17 જંગલો : આપણી જીવાદોરી View Course
18 દુષિત પાણી ની વાર્તા  View CourseSTD 7 Mathematics Animation Videos


No. Chapter Name Course Link
1 પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ  View Course
2 અપૂર્ણાંક એન્ડ દશાંશ સંખ્યાઓ  View Course
3 માહિતી નું નિયમન  View Course
4 સાદા સમીકરણ  View Course
5 રેખા અને ખૂણા  View Course
6 ત્રિકોણ અને તેના ગુણધર્મો  View Course
7 ત્રિકોણ ની એકરૂપતા  View Course
8 રાશિઓ ની તુલના  View Course
9 સામેય સંખ્યાઓ  View Course
10 પ્રાયોગિક ભૂમિતિ  View Course
11 પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ  View Course
12 બીજગણિતીય પદાવલિ  View Course
13 ઘાત અને ઘાતાંક  View Course
14 સમિતિ  View Course
15 ઘન આકારો નું પ્રત્યક્ષીકારણ  View Course
: Std 3 to 8 : 
:: All Subject and chapter ::

Animation Videos 
and 
સ્વ-અધ્યયનપોથી
નેશનલ કમ મેરીટ ની પરીક્ષા ધોરણ 5 ના બાળકો માટે શિષ્યવૃતિ માટે વધુ જાણો.

Std 9 to 12 gujarati medium new syllabus 2020-'21

તમારા વિદ્યાર્થી મિત્રોને શેર કરજો હો....

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.