સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

January 29, 2021

STD 3 to 10 Whatsapp test New Numbers for Gujarat.

  નમસ્કાર, સમગ્ર શિક્ષા, ગુજરાત ના હોર્મ લર્નિંગ કાર્યક્રમ અંતર્ગત ‘સ્વમૂલ્યાંકન’ પ્રોજેક્ટ અમલમાં મુકવામાં આવ્યો છે. આ માટે  *“...
January 26, 2021

Gujarat Solar Rooftop Yojana new 2021

  *🔥લાઈટ બીલમાંથી મુક્તિ મેળવો* 🔰સોલાર રૂફ ટોપ યોજના 📲આ યોજનામાં રાજ્ય સરકાર ઘર પર સોલાર પેનલ લગાવવા માટે 40% સબસીડી આપે છે.... ✅જાણો આ ય...

કચ્છના ભયાનક ભૂકંપ 20 વર્ષ:અંજાર શહેરમાં 26 જાન્યુ. 2001ના જન્મેલું એકમાત્ર બાળક

  26મી જાન્યુઆરી 2001, કચ્છ (ગુજરાત) માટે ગોઝારો દિવસ હતો, જે ક્યારેય ભૂલવો શક્ય નથી. આ ભયંકર ભૂકંપના દિવસે અંજારના શહેરમાં એકમાત્ર જન્મ લીધ...
January 21, 2021

Std 3 to 10 Whatsapp Exam 2021 letter

⊱❉✸❉⊰ નમસ્કાર, સમગ્ર શિક્ષા, ગુજરાત ના હોર્મ લર્નિંગ કાર્યક્રમ અંતર્ગત ‘સ્વમૂલ્યાંકન’ પ્રોજેક્ટ અમલમાં મુકવામાં આવ્યો છે. આ માટે  *“સ્વમૂલ્ય...
January 20, 2021

ધોરણ 10 માટે વિષયના ત્રણ ત્રણ બોર્ડના ટોપ વિદ્યાર્થીએ લખેલી પુરવણી

  ધોરણ 10 માટે સરકાર દ્વારા બહાર પાડેલ :  બધા વિષયના ત્રણ ત્રણ બોર્ડના ટોપ વિદ્યાર્થીએ લખેલી પુરવણી  Download ........ ........ ધોર...
Powered by Blogger.