સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

Gujarat Solar Rooftop Yojana new 2021

January 26, 2021

 *🔥લાઈટ બીલમાંથી મુક્તિ મેળવો*


🔰સોલાર રૂફ ટોપ યોજના

📲આ યોજનામાં રાજ્ય સરકાર ઘર પર સોલાર પેનલ લગાવવા માટે 40% સબસીડી આપે છે....

✅જાણો આ યોજના વિશે તમામ માહિતી

🔀👇 *આ યોજના માટે માન્ય એજન્સીઓનુ લીસ્ટ*

સોલાર રૂફટોપ યોજના અંતર્ગત માન્ય એજન્સીઓનુ લીસ્ટ મૂકેલ છે.
હવે તમે પણ ઘરની છત પર સોલાર લગાવી લાઈટબીલમાથી મુક્તિ મેળવી શકો છો.

*માન્ય એજન્સીઓનુ લીસ્ટ ડાઉનલોડ કરવા માટે⤵*

Gujarat Solar Rooftop Yojana new 2021

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.