સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.

New_%2528animated%2529Students Management Softwer FREENew_%2528animated%2529
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

ધોરણ ૧૦ વિજ્ઞાન : ઓનલાઈન/ઓફલાઈન પ્રશ્નપત્રો, મટીરીયલ વગેરે... STD 10 SCIENCE : ONLINE PAPERS/ OFFLINE PAPERS, MATIRIAL ANY...

 

પ્રકરણ  વિજ્ઞાન પ્રશ્નપત્ર
પ્રકરણ 1 Open
પ્રકરણ 2 Open
પ્રકરણ 3 Open
પ્રકરણ 4 Open
પ્રકરણ 5 Open
પ્રકરણ 6 Open
પ્રકરણ 7 Open
પ્રકરણ 8 Open
પ્રકરણ 9 Open
પ્રકરણ 10 Open
પ્રકરણ 11 Open
પ્રકરણ 12 Open
પ્રકરણ 13 Open
પ્રકરણ 14 Open
પ્રકરણ 15 Open
પ્રકરણ 16 Open


ધોરણ ૧૦ ગણિત : ઓનલાઈન/ઓફલાઈન પ્રશ્નપત્રો, 
મટીરીયલ વગેરે... STD 10 MATHS : 
ONLINE PAPERS/ OFFLINE PAPERS, MATIRIAL ANY...


ધોરણ ૧૦ વિજ્ઞાન : ઓનલાઈન/ઓફલાઈન પ્રશ્નપત્રો, 
મટીરીયલ વગેરે... STD 10 SCIENCE : 
ONLINE PAPERS/ OFFLINE PAPERS, MATIRIAL ANY...


ધોરણ ૧૦ સામાજિક વિજ્ઞાન : ઓનલાઈન/ઓફલાઈન પ્રશ્નપત્રો, 
મટીરીયલ વગેરે... STD 10 SS :
 ONLINE PAPERS/ OFFLINE PAPERS, MATIRIAL ANY...


ધોરણ 10 અને 12 ની અત્યાર સુધીની કોઇપણ માર્કશીટની
 ઓનલાઇન મંગાવવા માટે.


2020 ના વર્ષમાં ધોરણ ૯થી ૧૨ના કોષ સુધારા પ્રમાણે ધોરણ 9 ના ગણિતની અસાઇમેન્ટ.

ધોરણ 1 થી 12 સુધીના તમામ મીડીયમ ના પાઠ્યપુસ્તકો અને શિક્ષક મોડ્યુલ 

20 માં ઓસ્ક્રડ એવોર્ડ વિજેતા બનેલી શોર્ટ ફિલ્મ ની એક ઝલક. 

ગુજરાતની અંદર આવેલ બ્લુ ફ્લેગ તરીકે જાણીતો દ્વારકાનો શિવરાજપુર બીચ 

ગણિતની અંદર આવતી મહત્વની નિશાનીઓ અને સૂત્રો. 

"મેડમ ગીતા રાણી" શૈક્ષણિક ફિલ્મ 

તમામ ગુજરાતી સમાચાર પત્રો અને મેગેઝીન તેમજ અંકો... 

ધોરણ ૬ થી ૮ ગણિત વિષયની પ્રશ્નબેંક, સૂત્રો અને સંજ્ઞાઓ pdf 

How to apply online Driving License ? 
ડ્રાઇવિંગ લાયસન્‍સની અરજી ઓનલાઇન કેવી રીતે કરાય? 


📲આપણા ફોન માં જરૂરી એવી app લઈને આવ્યો છું.📱

(NMMS)નેશનલ કમ મેરીટ ની પરીક્ષા ધોરણ 8 ના બાળકો માટે શિષ્યવૃતિ. 

ધોરણ 10 અને 12 માં 80 ટકા સાથે પાસ કરેલ વિદ્યાર્થીઓ માટે 
શિષ્યવૃત્તિ યોજના (Yuva Swavalamban Yojana)


ધોરણ ૧ થી ૮ ના બાળકોને વેકેશન દિવાળી ગૃહકાર્ય માટે ઉપયોગી ફાઇલો. 

Std 9 to 12 gujarati medium new syllabus 2020-'21 

બેન્કનું નામ નાખવાનું શરૂ કરો તરત નીચે તમારા ખાતાની બેન્ક બતાવશે . 

શૈક્ષણિક લોન પર વ્યાજ સબસીડી યોજના 

સારા કે ખરાબ તે ખબર નથી પણ એક પરિવાર છીએ એ 100% ખબર છે. 

Std 8 All Subject and chapter : 
Animation Videos and સ્વ-અધ્યયનપોથી ધોરણ ૮ 


Std 6 All Subject and chapter : 
Animation Videos and સ્વ-અધ્યયનપોથી ધોરણ ૬


Std 7 All Subject and chapter :
 Animation Videos and સ્વ-અધ્યયનપોથી ધોરણ ૭


ધોરણ 4 સ્વ-અધ્યયનપોથી NCERT CLASS 4

ધોરણ 3 સ્વ-અધ્યયનપોથી NCERT CLASS 3 

Std 5 All Subject and chapter : 
Animation Videos and સ્વ-અધ્યયનપોથી ધોરણ ૫


Gnandhara Gujarati kids Edu app 2020

જમીન રેકર્ડ મેળવો - ઘરે બેઠા. 
How to Check 7/12 & 8A Land Record On AnyRoR site


STD-1 HOME LEARNING VIDEOS
STD-2 HOME LEARNING VIDEOS
STD-3 HOME LEARNING VIDEOS
STD-4 HOME LEARNING VIDEOS
STD-5 HOME LEARNING VIDEOS
STD-6 HOME LEARNING VIDEOS
STD-7 HOME LEARNING VIDEOS
STD-8 HOME LEARNING VIDEOS
STD-9 HOME LEARNING VIDEOS
STD-10 HOME LEARNING VIDEOS
STD-11 HOME LEARNING VIDEOS
STD-12 HOME LEARNING VIDEOS

Std 10 maths all chapter material ધોરણ 10 ગણિત

Standards 1 to 8 all poems

Std - 3 Ekam Kasoti Papers and Solution - 2020 PDF Download
Std - 4 Ekam Kasoti Papers and Solution - 2020 PDF Download
Std - 5 Ekam Kasoti Papers and Solution - 2020 PDF Download
Std - 6 Ekam Kasoti Papers and Solution - 2020 PDF Download
Std - 7 Ekam Kasoti Papers and Solution - 2020 PDF Download
Std - 8 Ekam Kasoti Papers and Solution - 2020 PDF Download
Std - 9 Ekam Kasoti Papers and Solution - 2020 PDF Download
Std - 10 Ekam Kasoti Papers and Solution - 2020 PDF Download
Std - 11,12 General Ekam Kasoti Papers and Solution - 2020 PDF Download
Std - 11,12 Science Akam Kasoti Papers and Solution - 2020 PDF Download

STD 3 TO 8 ADHYAYN NISPATIO ( ધોરણ 3 થી 8 અધ્યયન નિષ્પતિઓ)

Today Home learning videos (up to 31 desember)

હથેળીમા બ્રહ્માંડ દર્શન કરાવતી મોબાઇલ એપ્લિકેશન

ધોરણ 1 થી 2 માસવાર અભ્યાસક્રમ 2020-'21
ધોરણ 3 થી 8 માસવાર અભ્યાસક્રમ 2020-'21
ધોરણ 9 થી 12 માસવાર અભ્યાસક્રમ 2020-'21

તમામ એકમ કસોટી (સામયિક કસોટી) ગુજરાતી માધ્યમ વર્ષ : 2020-'21

NMMS માટે 20 ઓનલાઈન પ્રેક્ટીસ પરીક્ષા

પ્રાર્થના કુલ ૨૫ mp3 ડાઉનલોડ કરો.

10 વિજ્ઞાન પ્રકરણ પ્રમાણે ઓનલાઇન ટેસ્ટ 2020-'21

ધોરણ 1 થી 12 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ GCERT  Dɪɢɪᴛᴀʟ Dᴇsᴋ

STD 10 and 12 All SUBJECT 
GSEB Blue print PAPERS 2020-'21


Today Home learning videos (up to 31 January 2021)

Std 10 and 12 old bord papers (2017-2020)

ગુજરાતી વ્યાકરણ  મેગા કલેક્શન(ધો.5 થી 12 સુધી)

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.