સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.

New_%2528animated%2529Students Management Softwer FREENew_%2528animated%2529
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

February 22, 2021

*બ્લાસ્ટિંગ બ્રેકીંગ ન્યુઝ:- ધોરણ 3 થી 8 પ્રથમ સત્ર નિદાન કસોટી પરીક્ષા ટાઈમ ટેબલ જાહેર બાબત*

  🔹 નિયામક સાહેબ ની સૂચના અને ગાઈડલાઈન 🔸 ક્યારે અને કઈ રીતે પરિક્ષા લેવાશે ..👇🏻 download file click here  3 થી 8   ... વિગતો ડાઉનલ...
Powered by Blogger.