સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

ચલણી નોટોનુ અદભુત કલેકશન...👌

February 01, 2021

■ ચલણી નોટોનુ અદભુત

 કલેકશન...👌

■ ભારતમા ચલણમા આવેલી નોટોનુ 1905 થી અત્યાર સુધીનુ કલેકશન PDF સ્વરૂપે. આ PDFમાં તમામ ચલણી નોટોના ફોટો છે.


>> PDF~ **


■ એક વખત જોવા જેવું કલેક્શન - આપ જુઓ અને આ પોસ્ટ શેર કરો.👌

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.