સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત શેરી શાળાના આયોજન બાબત

February 08, 2021


👉🏻 શેરી શાળામાં કેવી રીતે ભણાવવા જેવું તેનું આયોજન


👉🏻ક્યાં શિક્ષક ક્યારે શેરી શાળામાં ભણાવવા જશે ?


👉🏻 કોવિડ 19 ગાઈડલાઇનમાં રહી શેરી શાળા.

.....
No comments:

Thanks

Powered by Blogger.