સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

જાણો આજના બજેટમાં વિવિધ વિભાગો માટે શું જાહેર કરવામાં આવ્યું*❓

February 01, 2021

 

💥 *જાણો આજના બજેટમાં



  વિવિધ વિભાગો માટે શું જાહેર કરવામાં આવ્યું*❓

*બજેટ LIVE*


ખેડૂતો માટે


એજ્યુકેશન માટે


ગરીબો માટે


ઈન્સ્યોરન્સ અને બેન્કિંગ સેક્ટર માટે


હેલ્થ માટે


ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચર માટે


રેલવે માટે


ઇન્કમ ટેક્સ માટે


👉 

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.