સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

Link to view your new account number of merged Dena Bank, Vijaya Bank and Dena Gujarat Gramin Bank

February 03, 2021

 📝🖥️ *મર્જ થયેલ દેના બેન્ક, વિજયા બેન્ક અને દેના ગુજરાત ગ્રામીણ બેંકનો તમારો નવો ખાતા નંબર જોવા માટેની લિંક.*

Link to view your new account number of merged Dena Bank, Vijaya Bank and Dena Gujarat Gramin Bank.


સ્ટેપ 1:: તમારો જૂનો ખાતા નંબર નાખો.


સ્ટેપ 2::તમારી જૂની બેન્કનો IFSC કોડ અથવા MICR કોડ નાખો.


સ્ટેપ 3:: કેપચા કોડ નાખો અને સબમીટ આપો.


Step 1 :: Enter your old account number. 

Step 2 :: Enter the IFSC code or MICR code of your old bank. 

Step 3 :: Enter the captcha code and submit.


👉 https://apps.bobinside.com/accmap/
No comments:

Thanks

Powered by Blogger.