સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

Facebook Privecy Satting Best Step

February 05, 2021


ફેસબુક વાપરો છો. તો આ સેટિંગ કરી લેજો. નહિતર બેંક ખાતુ ખાલી થવામાં વાર નહિ લાગે.


ફેસબુક આપણા કયા ડેટા લે છે? એ કદાચ આપને જાણતા નથી.


આવા ઘણા પ્રશ્નોનું સમાધાન નીચેના એક વીડિયોમાં થઈ જશે.


Use facebook So let's do this setting. Otherwise, it will not take long for the bank account to become empty. You probably don't know how much data Facebook has. What data does Facebook take from us? Many such questions will be answered in the following video.Thanks !!!

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.