સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

How To Download e-EPIC ?

February 01, 2021

 

💥 *સરકારે શરૂ કરી છે* આ નવી સેવા :


✅ *ચૂંટણી કાર્ડની PDF* ડાઉનલોડ કરો ફ્રી માં નીચેની લિંક પર થી સાવ સરળ રીતે.


જે દરેક જગ્યાએ હવે માન્ય પણ ગણાશે.


એક વિનંતી તમારા દરેક *વોટ્સએપ ગ્રુપ* મા શેર કરજો જેથી આ ઉપયોગી માહિતી દરેક સુધી પહોંચે.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Important Link : - 

E- Epic પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો.


WHO ARE ELIGIBLE FOR E-EPIC?

  • All general Voters who have valid EPIC
  • 25th to 31st Jan 2021: All new electors register ed.
  • during special summary revision 2020-21
  • 1st Feb 2021 onwards: General electors


It will be a non-editable secure portable document format (PDF version of the EPIC

 (approx. 240 KB) which can be downloaded on mobile or in a self-printable form on the computer. A voter can thus store the card on his mobile, upload it on Digi locker or print it and

self-laminate it. This is in addition to PVC 

EPIC being issued for fresh registration.How To Download e-EPIC ? 

Citizen can Download e-EPIC  From

  • Vote Helpline Mobile app
  • https://voterportal.eci.gov.in
  • https://www.nvsp.in


No comments:

Thanks

Powered by Blogger.