સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

SSC HSC EXAM YEAR 2021 TIME TABLE DECLARED.

 GSEB SSC Time Table 2021 - Gujarat Board will release SSC time table 2021 GSEB in February 2021. GSEB std 10 time table 2021 will be published online on gseb.org. We will provide a direct link to download GSEB SSC time table 2021 pdf after the official release. Gujarat Board 10th date sheet 2021 will contain GSEB exam date and timing for all subjects. It is expected that exam dates of GSEB SSC board time table 2021 will fall tentatively between May 10 and 25, 2021. Students should cover their entire syllabus before the release of GSEB 10th time table 2021 to prepare for Gujarat 10th exams. Gujarat Board 10th exam date 2021 will also contain details of practical exams. As per GSEB SSC time table 2021, exams will start at 10 am. Stay tuned with this article to know all about Gujarat Board SSC time table 2021 GSEB.

.

પરીક્ષા ટાઇમ ટેબલ ડાઉનલોડ કરો

.
.


CLICK HERE TO DOWNLOAD EXAM TIME TABLE

💥ધોરણ 10 માટે સરકાર દ્વારા બહાર પાડેલ બધા વિષયના ત્રણ ત્રણ બોર્ડના ટોપ વિદ્યાર્થીએ લખેલી પુરવણી 📝
==================
🇸 🇸 🇨  ✍️🇮 🇲 🇵 
✍️ *ધોરણ 10 ની આવનારી બોર્ડ પરીક્ષા માટે MOST IMP મટીરીયલ્સ*
*💻 ગણિત માટે👇🏻*

*💻 વિજ્ઞાન માટે👇🏻*

*💻 અંગ્રેજી માટે👇🏻*

*💻 સા.વિજ્ઞાન માટે👇🏻*
====================
*ગુજરાત બોર્ડનાં વિદ્યાર્થીઓ માટે Free Mobile APP.*
 ===================
💥લેટેસ્ટ💥
📝*ધોરણ 10 વિજ્ઞાન*📝
👌🏻 પ્રકરણ પ્રમાણે 15 ઓનલાઇન ટેસ્ટ 2020-'21
===================
🟦 9 થી 12 નો 30% પ્રમાણે ઘટાડેલા અભ્યાસક્રમમાં જે ભૂલો હતી તે સુધારીને ફરીથી નવી pdf સરકાર દ્વારા મુકવામાં આવી છે.
====================
💥ધોરણ 10 
📚 વિજ્ઞાન
📚 સામાજિક વિજ્ઞાન
👌🏻👌🏻મટીરીયલ👌🏻👌🏻
====================
📚Whatsapp આધારિત ઓનલાઇન ટેસ્ટ 2021 માટે સીધી લિંક.
====================
👍🏻અન્ય ધોરણ અને લેટેસ્ટ માહિતી સાગરમાં ડૂબકી લગાવવા માટે એક વાર સાઇટ ની મુલાકાત લો.
====================
📲Whatsapp group માં જોડાવવા નીચેની લીંક દ્વારા આગળ વધો.
=======આભાર=======

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.