સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.

New_%2528animated%2529Students Management Softwer FREENew_%2528animated%2529
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

March 26, 2021

RTI નમૂના PDF અને WORD

કોઈ પણ પ્રકારની કાયદાની રીતે માહિતી મેળવવા માટે RTI અરજીના નમૂના PDF DOWNLOAD WORD DOWNLOAD શિક્ષણક્ષેત્ર જરૂરી એવા  100 પરિપત્રો મા...
March 19, 2021

વિદ્યાસહાયક ભરતી 2021

 💥💥 BIG NEWS 💥💥  *ધોરણ 1 થી 5 અને 6 થી 8 માં અન્ય માધ્યમ વિદ્યાસહાયકની ભરતી* જોવો પુરા આજના સમાચાર ⤵️⤵️ 💥 *GOOD NEWS* *🔥વિદ્યાસહાયક ભર...
March 18, 2021

શાળા કોલેજો મા શિક્ષણ કાર્ય-પરીક્ષાઓ બંધ કરવા બાબત ઓફીસીયલ પ્રેસનોટ ડીકલેર

💥  *ઓફીસીયલ પ્રેસનોટ* ✍️  *શાળા કોલેજો મા શિક્ષણ કાર્ય-પરીક્ષાઓ બંધ કરવા બાબત ઓફીસીયલ પ્રેસનોટ ડીકલેર* ❓કયા શહેરોમા બંધ રહેશે ❓કયા શહેર...

ધોરણ 10 હેતુલક્ષી પ્રશ્નોની તૈયારી માટે (24 ગુણ માટે)

ધોરણ 10 બોર્ડ પેપર 2020-21 માટે વિભાગ - A (24 ગુણની તૈયારી માટે) હેતુલક્ષી પ્રશ્નો : પ્રકરણ-1 :  Download હેતુલક્ષી પ્રશ્નો : પ્રકરણ-2 :...

(૧ થી ૪૦૦ સુધીના ક્રમાંકની કવિતા માટે જુઓ ગુજરાતી કાવ્ય રત્નમાળા ભાગ - ૧.)

   ( ૧ થી ૪૦૦ સુધીના ક્રમાંકની કવિતા માટે જુઓ ગુજરાતી કાવ્ય રત્નમાળા ભાગ - ૧ .)  ૧. વના દીનશરણા રચના : મહાકવિ નાનાલાલ ૨ કોઈનો લાડકવાયો રચના ...
Powered by Blogger.