સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

ધોરણ- 6 થી 8 વિજ્ઞાન ટેકનોલૉજી વિષય સંદર્ભ બાળકોને ખૂબ જ રસપ્રદ પડે તેવા ઈન્ટર એક્ટીવ ગેમ બનાવેલ છે.

April 02, 2021

 *ઈન્ટર એક્ટીવ ગેમ*

*👌ધોરણ- 6 થી 8 વિજ્ઞાન ટેકનોલૉજી* વિષય સંદર્ભ બાળકોને ખૂબ જ રસપ્રદ પડે તેવા *ઈન્ટર એક્ટીવ ગેમ બનાવેલ છે.* જેના દ્વારા બાળકો સરળતાથી વિજ્ઞાન આધારિત વિવિધ આકૃતિની  સમજી શકે  એવો પ્રયત્ન કરવામાં આવેલ છે.

*🫀 હ્રદય*
*🫁પાચનતંત્ર*
*👁️‍🗨️આંખ*
*🍁પર્ણ*
*🎯નિસ્યંદન ટાવર*

ગેમ રમવા નીચે આપેલ લીંકને ઓપન કરો. 

નોંધ-: આ ગેમ રમવા DRAG એન્ડ DROP કરવું. 


GAME-1


GAME-2


GAME-3


GAME-4


GAME-5


1 To 20 GHADIYA GAN WITH MUSIC

1 થી 5ના ઘડિયા મ્યુઝિક સાથે સાંભળો અહીં ક્લિક કરો


6 થી 10ના ઘડિયા મ્યુઝિક સાથે સાંભળો અહીં ક્લિક કરો


11 થી 15ના ઘડિયા મ્યુઝિક સાથે સાંભળો અહીં ક્લિક કરો


16 થી 20ના ઘડિયા મ્યુઝિક સાથે સાંભળો અહીં ક્લિક કરો.


 🟥 તમારે ઘરે બાળકો છે તો આ પોસ્ટ બહુ મહત્વની છે.


🟥 બાળકો માટે અભ્યાસલક્ષી રમતોનો ખજાનો.📚 ગુજરાતી માટે 15 રમતો

📚 ગણિત માટે 31 રમતો

📚 અંગ્રેજી માટે 16 રમતો

📚 સામાન્ય જ્ઞાન માટે 25 રમતો

📚 ગુજરાતી બાળગીતો 42

📚 ગુજરાતી બાળવાર્તા 25

📚 ડ્રોઈંગ બોર્ડ

📚 ચિત્રોમાં રંગ પૂરો.

📚 અન્ય રમતો.📱એપ્લિકેશન ડાઉનલોર્ડ કરો👇🏻

https://rebrand.ly/બાળરમતનો-દરિયો-ડાઉનલોર્ડ-2mb
📲 વેબ સાઈટ પર જવા માટે👇🏻

*https://rebrand.ly/બાળરમતનો-દરિયો*


ઉપર દર્શાવ્યા પ્રમાણે એક એપ્લિકેશન મારી છોકરી પાંચ વર્ષની છે જેના માટે તૈયાર કરી હતી જે તમારા લોકો વચ્ચે પણ હું શેર કરું છું આશા રાખું છું તમારા ઘરે પણ નાના બાળકો હશે તો તેને જરૂર ઇન્સ્ટોલ કરી રમવા આપજો.


બાળકો મોબાઈલમાં youtube માં કોઈપણ વિડીયો જોતા હોય છે પણ આ એપ્લિકેશનમાં નક્કી કરેલ વાર્તાઓ અને બાળગીતો જોઈ શકાશે માટે એપ્લિકેશન દ્વારા બાળક નક્કી કરેલ બાળ વાર્તા અને બાળગીત ના 70 80 જેટલા આપેલ વિડિયો જો શે. જેથી બાળક માં દુર્ગુણ આવવાની શક્યતા પણ ઓછી રહે છે.


આ એપ્લિકેશનની અંદર દર્શાવ્યા પ્રમાણે ગુજરાતી ગણિત સામાન્ય જ્ઞાન અંગ્રેજી ચિત્ર દોરવા માટે ડ્રોઈંગ બોર્ડ ચિત્રમાં રંગ પુરવા માટે ચિત્રો બીજી રમત નો ખજાનો અને જે રમતો ની વાત કરવામાં આવે તો બાળકને લાગે છે કે તે ગેમ રમીએ છીએ પણ હકીકતમાં તે અભ્યાસ કરે છે તેવી રીતની ગેમો તૈયાર કરેલ છે.


તો ઉપર દર્શાવેલ લીંક તેમજ તમને આવે લિંક તમારા બીજા મિત્રો ને પણ શેર કરજો.


આભાર...


No comments:

Thanks

Powered by Blogger.