સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.

New_%2528animated%2529Students Management Softwer FREENew_%2528animated%2529
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

કવિતાઓ

June 29, 2021

 

Std.8 Poems

Sr. No.

Detail

Play

Download

1

EKJ DE CHINGARI

Download

2

TANE OLAKHU CHHU MAA

Download

3

DHULIYE MARAG

Download

4

AABHAMA JINI JABUKE

Download

5

VALAVI BAA AAVI

Download

6

SHARUAAT KARIYE

Download

7

KAMADE CHITRYA ME

Download

8

AAVKARO

Download

9

GHADATAR

Download

10

TERI HAI JAMIN

Download

11

UTHO DHARA KE AMAR SAPUTO

Download

12

MAA KAH EK KAHANI

Download

13

MAT BANTO INSHANKO

Download

14

DOHE

Download

15

TUFANOKI AUR

Download

16

VANDANA

Download

17

EHU SUDHIR

Download

18

PUTRI MAM KHALI

Download

19

PRABHAT VARNAN

Download

20

SUBHASHITANI

Download

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.