સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.

New_%2528animated%2529Students Management Softwer FREENew_%2528animated%2529
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

તા 9.7.2021 ના હોમ larning videos

July 09, 2021

 *✍️🔰📚સમગ્ર શિક્ષા શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા આયોજિત બ્રિજકોર્સ કલાસ રેડીનેસ: જ્ઞાનસેતુ ધોરણ: 1 થી 10 યુટ્યુબ ના માધ્યમથી...*


*🌐તારીખ: 09/07/2021*


*✍️ધોરણ: 1 શાળા તત્પરતા*

https://youtu.be/Y-HeEbL5OYY


*✍️ધોરણ: 2 ગણિત*

https://youtu.be/vxybDanEDYc


*✍️ધોરણ: 3 ગણિત*

https://youtu.be/0G3AQAABzP0


*✍️ધોરણ: 4 ગણિત*

https://youtu.be/wIib1wAb0vU


*✍️ધોરણ: 5 ગણિત*

https://youtu.be/Iv86lG3J6Ow


*✍️ધોરણ: 6 ગણિત*

https://youtu.be/a0LHAOBeatE


*✍️ધોરણ: 7 ગણિત*

https://youtu.be/B3u6dESjLoE


*✍️ધોરણ: 8 ગણિત*

https://youtu.be/gnJ1d_zHsJg


*✍️ધોરણ: 9 ગણિત*

https://youtu.be/2PMq_FDXybo


*✍️ધોરણ: 10 ગણિત*

https://youtu.be/OjAd1Vh5oeo


*✍️ધોરણ: 10 અંગ્રેજી*

https://youtu.be/tvCQT95T2RM


📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.