સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

શિક્ષક સજજતાની હકીકત શું છે? નવા પાઠ્યપુસ્તકો pdf

July 30, 2021


 ડાઉનલોડ કરો. મટિરિયલ

પ્રજ્ઞા અભિગમ પ્રશ્ન જવાબ ફાઇલ અહિંથી ડાઉનલોડ કરો

નવી શિક્ષણનીતિ અહીંથી વાંચો

ગુણોત્સવ 2.0 વિશે અહીંથી વાંચો

નવી શિક્ષણ નીતિ PDF અહીંથી વાંચો 

ધોરણ વાઇઝ અદયયન નિષ્પતી ફાઇલ

HTAT મોડ્યુલ અહીથી વાંચો

અત્યાર સુધી લેવાયેલ એકમ કસોટી પ્રશ્નપત્રો

ભાષાદીપ બુક અહીંથી વાંચો

શિક્ષક આવૃત્તિ અહીંથી વાંચો 1 અને 2 માટે

શિક્ષણ પ્રશિક્ષણ સાહિત્ય
.......No comments:

Thanks

Powered by Blogger.