સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.
વર્ષ : 2020-'21 માં અભ્યાસક્રમ30 %બાદ તેમજ
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

ગુણોત્સવ 2.0 શાળા મોનીટરીંગ


..


 ગુણોત્સવ 2.0 શાળા એક્શન પ્લાન :::

➡ આગામી સમયમાં ઉચ્ચ સિદ્ધિ માટેનું આયોજન
➡ તમામ ક્ષેત્રો અને તમામ માપદંડોવાર આયોજન
➡ માપદંડોના ગુણાંકનનું માળખું આયોજન માટે ઉપયોગી
➡ શાળા પરિવાર આગામી સમયમાં જે સિદ્ધિ સુધી પહોંચવા માંગે છે તેનું આયોજન કરી શકે

શાળા માટે ગુણોત્સવ 2.0 માં ઉચ્ચ સિદ્ધિ મેળવવા માટે એક આયોજન કરવું જરૂરી છે..તેના માર્ગદર્શનરૂપ એક આયોજન બનાવવાનો પ્રયત્ન કરેલ છે…

શાળાનું પરિણામ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.