સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.

New_%2528animated%2529Students Management Softwer FREENew_%2528animated%2529
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

ખેડૂત મિત્રો.આજના રાજકોટ, મોરબી, જુનાગઢ, ગોંડલ અને જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ

 જાણો આજના ભાવ અહીં ક્લિક કરી.


ગુજરાત સરકાર દ્વારા તાજેતરમાં જ એક નિર્ણય લેવાયો છે. જેની અંદર સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ આપતા ઉમેદવારો માટે બહુ મોટા સમાચાર છે. શિક્ષણ વિભાગ ની અંદર ટેટની પરીક્ષા આપતા સમજ આપી ચૂકેલા ઉમેદવારો માટે વય મર્યાદા નો પ્રશ્ન હલ થયો છે. તેમજ તે તને ટાટના સર્ટિફિકેટની વેલિડિટી પણ વધારી દેવામાં આવી છે. ગુજરાત કેબિનેટની અંદર મુખ્યમંત્રી દ્વારા ખૂબ મહત્વના નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે. આગામી સમયની અંદર શિક્ષણ વિભાગ ની અંદર ત્રણ હજાર ત્રણસો જેટલી ભરતી કરવામાં આવશે.

News Report

A decision has been taken by the Gujarat government recently.  Within which there is a lot of big news for the candidates giving competitive exams.  The question of age limit has been resolved for the candidates who have already passed the TET examination within the Department of Education.  Also, the validity of your Tata certificate has been extended.  Very important decisions have been taken by the Chief Minister within the Gujarat Cabinet.  About three thousand three hundred will be recruited within the education department in the near future.

શિક્ષણ મંત્રીનો વિડિયો અહેવાલ

કોરોના કાળ દરમ્યાન ભરતી નહીં થવાને કારણે નવા મંત્રી મંડળ ઉમેદવારો માટે સરસ નિર્ણય લીધેલ છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા આપતા ઉમેદવારો માટે ખાસ હવે મર્યાદા વધારવામાં આવી છે. શિક્ષણ વિભાગ ની અંદર ટેટ પાસ ઉમેદવારો માટે ટેટ સર્ટિફિકેટ ની વેલીડીટી વધારવામાં આવી છે. ભરતી વધારા માટે શિક્ષણ વિભાગમાં નવી ભરતીઓ પણ ટૂંક સમયમાં આવશે. તમામ ભરતી માટે આ વય મર્યાદા એક વર્ષ સુધી લાગુ રહેશે. શિક્ષણ વિભાગમાં નવી શિક્ષણ નીતિ ન આવે ત્યાં સુધી સર્ટિફિકેટની મર્યાદા વધારવામાં આવશે. નવા શિક્ષણ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણી દ્વારા બહુ સરસ જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

A good decision has been made for the new cabinet candidates as no recruitment has taken place during Koro's tenure. The limit has now been increased especially for candidates appearing for competitive examinations. The validity of TET certificate has been increased for TET pass candidates within the education department. Yes new recruitments in the education department for recruitment recruitment will also come soon. This age limit will be applicable for one year for all recruits. The certificate limit will be increased until a new education policy is introduced in the education department. The new Education Minister Jitubhai Waghan has made a very nice announcement.
કોરોના ની સ્થિતિ અનેક એક્ઝામ ભરતી માટે ની તકલીફ ખાસ કરીને યુવાનોએ કરી છે એમાંથી અમે બહાર કાઢવા માટે જે સ્વતંત્ર સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ આપવાનું છે દશામા સીધી ભરતીમાં વયમર્યાદામાં વધારો ૨૧થી ૩૧ માર્ચ 2020 સુધી સરકારની સીધી ભરતી ત્યાં કે કોમ્પિટિટિવ પરીક્ષાઓ ધ્વારા સીધી ભરતી માટે સાત વર્ષના સંકલ્પો લાયકાતમાં અનામત કરતા ઓછી લાયકાત ધરાવતી જગ્યાઓ ના કિસ્સામાં પોલીસ પુરુષો માટે ૩૦ વર્ષ સુધીની વયમર્યાદા વધારો કરે છે અને હાથી ની કેટેગરીમાં પુરુષ સમજવાનું સમાચાર દો કે સરકાર માટે ની હાલની પરિસ્થિતિ છે.
What is happening and what is being revealed is that Corona's position is a problem for many exam recruits, especially young people. To get out of this, we have to give independent competitive exams. The government has extended the age limit for men up to 30 years in the case of places with less than the reserve qualification in the qualification of seven-year resolutions for direct recruitment by the government or direct recruitment through competitive examinations from 21 to 31 March 2020. The current situation for the government

Download File

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.