સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.

New_%2528animated%2529Students Management Softwer FREENew_%2528animated%2529
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

નવી અધ્યયન નિષ્પત્તી : gcert આધારિત

અંગ્રેજી માટેની બેસ્ટ બુક ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો .

STD-3 PATRAK Excel:: Click Here New_%2528animated%2529

STD-4 PATRAK Excel:: Click Here New_%2528animated%2529

STD-5 PATRAK Excel:: Click Here New_%2528animated%2529

STD-6 PATRAK Excel:: Click Here New_%2528animated%2529

STD-7 PATRAK Excel:: Click Here New_%2528animated%2529

STD-8 PATRAK Excel:: Click Here New_%2528animated%2529

100 Gun nu Parinam Banavava Babate Paripatra Click Here to Download

Std 1 & 2 Parinam Patrak New PDF

STD-1 PATRAK -1 EXCEL

STD-2 PATRAK – 1 EXCEL

STD-1 PATRAK – 2 EXCEL

STD-2 PATRAK – 2. EXCEL

STD-3 PATRAK PDF || Excel

STD-4 PATRAK PDF || Excel

STD-5 PATRAK PDF || Excel

STD-6 to 8 PATRAK PDF|| Excel

STD- 3 to 8 PATRAK EXCEL

Parinam Patrak 1 To 8↴↴
STD : 1 TO 8
Patrak : A+B+C+F Ane Fakt Patrak C + F
Sarkaar Shri naa chhelaa paripatra mujab tyaar karel RESULT
Sarkaare aapel DESIGN mujab j tyar karel RESULT
Sem-1 & Sem-2 naa alag alag Tran(3) Prakare Parinaam patrak
Patrak-A Excel File for STD- 3 To 8
STD-3 PATRAK-A EXCEL

STD-4 PATRAK-A EXCEL

STD-5 PATRAK-A EXCEL

STD-6 PATRAK-A EXCEL

STD-7 PATRAK-A EXCEL

STD-8 PATRAK-A EXCEL

Adhyayan Nishpatti Std 1 to 8 – Learning Outcomes New_%2528animated%2529

MASVAR AAYOJAN STD-1 TO 8 – MONTHLY AYOJAN New_%2528animated%2529

Parixa Ayojan File 2021- NIDAN Kasoti Ayojan File New_%2528animated%2529

PATRAK-A 3 TO 5 SEM-1/2 EXCEL FILE New_%2528animated%2529

PATRAK-A 6 TO 8 SEM-1/2 EXCEL FILE New_%2528animated%2529

Pension Word & PDF file Jillfer & Aras Paras Badali application, LTC file

STD 1 TO 8 Parinam Patrak 160 Marks 2020 Latest

Std:3 to 8 Parinam 160 Marks Latest…… Click Here NEW

PARINAM PATRAK ANE. LC BABAT GR Primary School Paripatra 22-04-2020 NEW

DIRECT DOWNLOAD LINK PATRAK : A+B+C+F

SAS Ma Taiyar Karela 6 to 8 Na Samta Mujab Patrak A Exal File Here

STD 1 PRAVRUTI REG .. WORD FILE || PDF FILE
STD 2 PRAVRUTI REG .. WORD FILE || PDF FILE
Std:1-Result ……….. Click Here
Std:2-Result……….. Click Here
Std:3-Result……….. Click Here
Std:4-Result……….. Click Here
Std:5-Result……….. Click Here
Std:6-Result……….. Click Here
Std:7-Result……….. Click Here
Std:8-Result……….. Click Here
std%2B1%2Bto%2B8%2BParinam%2BPatrak
FAKT NE FAKT PATRAK : C & F

Std:3-Result……….. Click Here
Std:4-Result……….. Click Here
Std:5-Result……….. Click Here
Std:6+7+8 Result……….. Click Here

PAGNA RESULT PATRAK : A+B+C+F

Std:3-PRAGNA Result……….. Click Here
Std:4-PRAGNA Result……….. Click Here
Std:5-PRAGNA Result……….. Click Here

Result maate naa jaruri FONT & Key Pad

Font-1 ……….. Click Here
Font-2……….. Click Here
Font-3……….. Click Here
Font Key Pad-1 Image……….. Click Here
Font Key Pad-2 Image……….. Click Here
Font Key Pad-3 Image……….. Click Here

Std 6 to 8 Result Patrak NEWStd 6 || Std 7 || Std 8

TextPlus lets you do more:

E Shram Card Registration 2021 – E Shram Card Online Application 2021

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ઓફિસિયલ વેબસાઈટ માટે અહીં ક્લિક કરો

માહિતી મેળવવા તથા સમજ મેળવવા માટેનો વિડિયો જોવો જોવા અહીં ક્લિક કરો 

મહત્વપૂર્ણ લિંક.

E Shram Self Registration : Apply Online

Registration Through CSC Portal : Apply Online

CSC NDUW E Shramik Card Status : Check Here

Update Profile : Click Here

Update E-Kyc : Click Here

Official Website : Click Here

Article : E Shram Card Registration 2021

Category : Government Schemes

Authority : Ministry of Labor & Employment, Government of India

Registration Apply Start : 26.08.2021

Registration Apply Mode : Online Mode

Official Website : https://eshram.gov.in/

We are also requested to report any copyright infringement, but our only objective is to make Gujarat more educational and more prosperous.

ધોરણ ૧ થી ૮ ની નવી અધ્યયન નિષ્પતિ ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

That’s what we aim to do and propagate information and try to make information accessible to every kid so that you too can share by sharing our whatsapp and telegram post with friends you too in your whatsapp group.
We have a humble request to share this post as needed Std 1 & 8

પાઠ વાઈઝ અધ્યયન નિષ્પતિ ડાઉનલોડ કરવા નીચેના વિષયો પર ક્લિક કરો

Std 3 to 5 All Subject Lesson vise Adhyayan Nishpati Sem – 1 

Std 3 / std 4 / Std 5

Std 6 to 8 All Subject Lesson Vise Adhyanyan Nishpati
 Additionally, it is a humble request that you visit this website daily, as this website is rich in educational information and new material is uploaded daily free on this website.
  • Turn your tablet into a phone for free texting and calling with a real US number!
  • Great for staying in touch with family / friends in the US / Canada when traveling abroad
  • Send group texting / message / MMS and SMS
  • Toll free calling sex from anywhere in the world without any restrictions!
  • Unlimited free inbound calling and calls – your friends can always reach you
  • Access your chat and call history on any device with free cloud hosting
  • Save a lot of money on your mobile plan

Download Application

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.