સાહેબ જયારે કોઈ પણ નિર્ણય લેવાનો થાય ત્યારે દિલને પુછજો, કારણ કે સસલા રૂપી મન અને કાચબા રૂપી દિલની સ્પર્ધામાં કાયમ કાચબા રૂપી દિલ જ જીતે છે.

New_%2528animated%2529Students Management Softwer FREENew_%2528animated%2529
નવી પેપર સ્ટાઈલ મુજબ પ્રશ્નપત્રો અને વધુ
ધોરણ 10 : ગણિત,વિજ્ઞાન,સા. વિજ્ઞાન

ગુજરાત રાજ્યના જીલ્લાઓ અને તાલુકાના
251 HD pdf નકશાઓ

નાના બાળકો માટે 50 pdf

માત્ર એક જ લિંકમાં

🎾બિલકુલ ફ્રિ માં જુઓ IPL 2021

જુઓ ટ્રિક ફ્રી... ફ્રી... ફ્રી...

SOE NEW PATRAKO 2021

October 08, 2021

 🇳 🇪 🇼  

🇺 🇵 🇩 🇦 🇹 🇪 🇩 


*👌ચાલુ વર્ષમાં બદલાયેલ પુસ્તકો પ્રમાણે સુધારેલ અ.નિ. સહિત પત્રક A...*


*👌Excel અને PDF બંને ફોર્મેટમાં તૈયાર*

*📌ધોરણ 3*

*📌ધોરણ 4*

*📌ધોરણ 5*

*📌ધોરણ 6*

*📌ધોરણ 7*

*📌ધોરણ 8*

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

*👏 દરેક શિક્ષક મિત્રોને મોકલશો.*

No comments:

Thanks

Powered by Blogger.